Δελτίο τύπου "Λαϊκής Συσπείρωσης Γρεβενών"Συζητήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο  το Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών.
Στην τοποθέτηση της Λαϊκής  Συσπείρωσης Γρεβενών  επισημάνθηκε ότι το ερώτημα «χωροταξικός σχεδιασμός για ποιόν» βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο κέντρο κάθε συζήτησης για τα ζητήματα το χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, Είναι ζήτημα ξεκάθαρα πολιτικό. Στον καπιταλισμό που ζούμε ο χωροταξικός σχεδιασμό εντάσσεται και υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι άρρηκτα δεμένος με την εμπορευματοποίηση της γης, με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται από την ΕΕ.
Στο εκμεταλλευτικό σύστημα, που ζούμε, με δεδομένη την κυριαρχία των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, οι πολιτικές δυνάμεις που τους υπηρετούν επιδιώκουν αναθεώρηση και εξειδίκευση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κατ’ επέκταση του Δήμου Γρεβενών με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν:
Από την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τα συνεχιζόμενα αντιλαϊκά μέτρα για τη μεταφορά των συνεπειών της στις πλάτες των λαών.
Από το προχώρημα των αναδιαρθρώσεων στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους και φυσικά την υψηλή κερδοφορία των κεφαλαίων τους.
Από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στις πρώτες ύλες, την ενέργεια, το φτηνό εργατικό δυναμικό, τις αγορές, τα κέρδη και την πολιτική επιρροή.
Από την καθιέρωση όσων δομών περιφερειακής και τοπικής διοίκησης προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σαν εργαλείων εξυπηρέτησης του πολιτικού σχεδιασμού και των επιδιώξεών τους. Σαν όργανα επιβολής της ταξικής, αντεργατικής - αντιλαϊκής τους πολιτικής.
Σε αυτή ακριβώς τη βάση, επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο, σχέδιο ανά περιφέρεια, που θα είναι προσαρμοσμένο και θα συμβαδίζει με τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της ολιγαρχίας του πλούτου.
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι :
Η παράδοση των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου, των ιαματικών πηγών, των δασών,  και όσων εκτάσεων γης προσφέρονται για γεωργική, κτηνοτροφική ή ειδική τουριστική  αξιοποίηση στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στην εισήγηση.
Η παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής χρήσιμων έργων στο μεγάλο κεφάλαιο που θα κερδίσει τεράστια ποσά από την αξιοποίησή τους, πολλά χρόνια, μέσω ειδικών συμβάσεων παραχώρησης, από την πώληση υπηρεσιών ή την είσπραξη των διοδίων (Εγνατία, Ε65).
Η ιεράρχηση σαν αναγκαίων και επιλέξιμων των όποιων έργων με βάση τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των μονοπωλίων και  της ολιγαρχίας του πλούτου. Χαρακτηριστική είναι η άρνηση ανάληψης ευθυνών για αρδευτικά έργα και άλλα έργα υποδομής που θα αύξαναν τη γεωργική παραγωγή. Για έργα που θα διευκόλυναν την κτηνοτροφία. Η απουσία ουσιαστικών σχεδίων αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας. Δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στην εισήγηση για τον έλεγχο αντισεισμικότητας των δημόσιων κτιρίων για έργα αντισεισμικής θωράκισης σε ένα δήμο με σεισμική δραστηριότητα.
Η διευκόλυνση της διείσδυσης της επιχειρηματικής δράσης σε κάθε τομέα δημοτικής ή δημόσιας δραστηριότητας. Η υποστήριξη των κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων στο όνομα της, τάχα, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία  με συνέπεια και την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Η αναγνώριση σαν κύριων φορέων υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Η αναγνώριση της δυνατότητας πραγματοποίησης μελετών κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, με παράλληλη υποβάθμιση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων που οδηγούνται σε συρρίκνωση.
Η ενεργός στήριξη ελαστικών μορφών απασχόλησης και εργασίας χωρίς ασφαλιστικά και άλλα σημαντικά εργατικά δικαιώματα. Σχεδόν όλες οι προσλήψεις αφορούν πεντάμηνα, δίμηνα, μπλοκάκι, ονομάζονται εργολάβοι οι καθαρίστριες των σχολείων.
Ξεκάθαρα προκύπτει πως όλος ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ιεραρχεί πρώτα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και φυσικά υπολογίζει πρώτα και κύρια τις δικές της επιλογές της.
Αντίθετα, στις δράσεις και τα έργα, που αναφέρει, ασχολείται προσχηματικά με τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανέχειας, του υψηλού κόστους ζωής, του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων που πέφτει. Χωρίς να ασχολείται με τις πραγματικές τους αιτίες και την ουσιαστική  αντιμετώπισή τους.
Μιλάει βέβαια για ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ελάχιστους, τους πιο εξαθλιωμένους, αλλά το προορίζει μόνο να παρέχει στη λογική της φιλανθρωπίας ελάχιστα πράγματα, πολύ πίσω από τις υπάρχουσες ανάγκες.
Προσχηματικά, επίσης, απασχολείται και με την παραγωγική δραστηριότητα των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων. Στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού που σταθερά, οδηγούμενοι σε τραγικά αδιέξοδα, φθίνουν. Μιλάει για μεταποίηση και ανάπτυξη όταν το νέο φορολογικό πλήττει του μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους και από την άλλη η συγκέντρωση, μεταποίηση και διανομή των τροφίμων γίνεται από λίγους μονοπωλιακούς ομίλους. 
Σε αντιπαράθεση αυτής της λογικής τίθεται ολοκληρωμένα η δική μας διαφορετική άποψη που υποστηρίζει πως οποιοσδήποτε σχεδιασμός για να έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα και προοπτική θα πρέπει:
Να συγκρούεται με τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο. Να αντιπαρατίθεται αποφασιστικά με τους σχεδιασμούς τους.
Να προβλέπει την αποδέσμευσή μας από τους οργανισμούς εξυπηρέτησης των μονοπωλιακών συμφερόντων, όπως η ΕΕ.
Να αναγνωρίζει την ανάγκη της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και να συμβιβάζεται με τον παραγωγικό συνεταιρισμό της αγροτιάς και όποιων αυτοαπασχολούμενων κρίνεται αναγκαίο για τη διαβίωση του λαού.
Να στηρίζεται στον κεντρικό σχεδιασμό που θα αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των αναγκών του λαού, ιεραρχημένα, σύμφωνα με όσα χρειάζονται και δικαιούνται οι εργαζόμενοι.
Να βάζει στην πρώτη γραμμή την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας, το δικαίωμα στη δουλειά, τις διατροφικές ανάγκες των εργαζομένων, τη λαϊκή στέγη, την Υγεία, την Πρόνοια και την Παιδεία. Τους νέους ανθρώπους.
Σε αυτή την λογική, παρακολουθούμε πολύ  προσεκτικά τις διαδικασίες που προωθούνται βιαστικά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση, για να διευκολύνουν τον αποπροσανατολισμό και την εξαπάτηση του λαού. Για να δοθεί ευρύτερα η εντύπωση πως κάτι γίνεται. Πως κάτι θα γίνει.
Σε αυτή την κατεύθυνση ρίχνουν το βάρος τους ,όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και η σημερινή με το μανδύα των κυβερνητικών παραγόντων και την ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής.
Απευθυνόμαστε στο λαό και αποκαλύπτουμε την ουσία των συζητήσεων για το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας.
Ζητάμε από όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα να κατανοήσουν τη σημασία της αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές επιλογές και να αγωνιστούν μαζί μας για την ανατροπή τους.Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στα Γρεβενά για τις βουλευτικές εκλογές στις 20/9/2015


Την Τρίτη 1 Σεπτέμβρη 2015 στην αίθουσα του εργατικού κέντρου Η ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ παρουσίασε τους υποψήφιους που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές. Επίσης απευθύνθηκε κάλεσμα στους εργαζόμενους για να δυναμώσει του ΚΚΕ.
Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ελπίδα. Τα μνημόνια, η φτώχεια, η ανεργία, η εκμετάλλευση του λαού για να κερδίζουν οι λίγοι, δεν είναι μονόδρομος, ούτε μπορεί ν' αποτελούν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Η πρόταση του ΚΚΕ για τη ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ είναι η μοναδική ρεαλιστική κι ελπιδοφόρα πρόταση που μπορεί να βάλει οριστικό τέλος στα μνημόνια και τις θυσίες όπου υποβάλλεται ο λαός στο βωμό του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Η πραγματοποίηση αυτού του δρόμου εξαρτάται από τη λαϊκή θέληση. Ο δρόμος της ρήξης με την ΕΕ και το ΔΝΤ, το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, περνά απαραίτητα από τη συσπείρωση με το ΚΚΕ.
 Το ψηφοδέλτιο το απαρτίζουν οι: Χαστάς Θανάσης τοπογράφος μηχανικός, μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Κλεισιάρης Γιάννης βιομηχανικός εργάτης, μέλος της ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ, Γαλάνης Δημήτρης συνταξιούχος εκπαιδευτικός, στέλεχος του ΚΚΕ.
Ομιλία παρουσίαση
Εργατοϋπάλληλοι, άνεργοι, αγρότες, επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες, επιστήμονες αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέες και νέοι, γυναίκες των λαϊκών νοικοκυριών, όλοι εσείς που φορτώνεστε τα νέα δυσβάσταχτα μέτρα του τρίτου μνημονίου ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που έρχονται να προστεθούν στα προηγούμενα των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, τα οποία παραμένουν σε ισχύ.
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που τα τελευταία χρόνια εμπιστευτήκατε διάφορες κυβερνήσεις διαχείρισης, αυτοδύναμες και συνεργασίας, «κεντροδεξιές», «κεντροαριστερές», «αριστερές», και είδατε το ένα μνημόνιο να διαδέχεται το άλλο. Σε αυτές τις εκλογές, μη δώσετε το δικαίωμα, στα κόμματα που έβαλαν την υπογραφή τους σε μειώσεις μισθών και συντάξεων, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στη φοροκαταιγίδα, στη μείωση των παροχών Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, στις ιδιωτικοποιήσεις, στη χρεοκοπία των φτωχών αγροτών και επαγγελματιών, να πουν ότι με την ψήφο του ο λαός συναινεί στο σφαγιασμό του, ότι τα μνημόνια διαρκείας είναι μονόδρομος. Αλλωστε, για τα άλλα κόμματα, παρ' όλες τις διαφορές τους, στο κυβερνητικό τους πρόγραμμα υπάρχει η τρίχρονη συμφωνία - μνημόνιο με την ΕΕ και τα επόμενα που θα έρθουν.
Απευθυνόμαστε στον αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο, σε αγωνιστές, πρωτοπόρους ανθρώπους, που δραστηριοποιούνται στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, σ' εσάς που πιστέψατε στον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα νιώθετε προδομένοι. Στην πράξη αποδείχτηκε η σημασία της σθεναρής στάσης του ΚΚΕ, να μη συμμετέχει σε κυβερνήσεις διαχείρισης του καπιταλισμού.
Απευθυνόμαστε σ' εσάς που τα προηγούμενα χρόνια παλέψατε ενάντια στα μνημόνια, που πιστεύατε ότι τα καταδικάζετε ψηφίζοντας ΟΧΙ στο πρόσφατο δημοψήφισμα και σήμερα βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ να φέρνει το χειρότερο τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η μεγάλη προσφορά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στο σύστημα, στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές, που εδώ και χρόνια απαιτούσαν την υλοποίηση ακόμη πιο σκληρών μέτρων.
Ψηλά το κεφάλι, πάρτε την τύχη σας στα δικά σας χέρια, γυρίστε την πλάτη στα ψεύτικα διλήμματα - παγίδες που στήνονται!
Είναι καιρός σε αυτές τις εκλογές να μην κάνετε άλλη μια άσφαιρη επιλογή κόμματος που σας υπόσχεται έξοδο από την οικονομική κρίση, παραγωγική ανασυγκρότηση, ανάπτυξη και ανακατανομή εισοδήματος προς όφελος δήθεν του λαού. Στην πραγματικότητα θέλουν να κυβερνήσουν για λογαριασμό της μεγάλης καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, των μονοπωλιακών ομίλων και της εξουσίας τους.
Πριν ακόμα προκηρυχτούν οι εκλογές, όλα τα κόμματα άνοιξαν τα χαρτιά τους. Όλα τα δεδομένα που πρέπει να σταθμίσει ο λαός είναι πλέον πάνω στο τραπέζι. Κι αυτό μεγαλώνει τις ευθύνες του μπροστά στην κάλπη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκαλύφθηκε. Είναι κόμμα της αστικής τάξης, με αναβαθμισμένο ρόλο στην αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Πολιτική του είναι το μνημόνιο 3, που ψήφισε μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα, το οποίο περιλαμβάνει τα άλλα δύο. Αν αποτελέσει τον κορμό της επόμενης κυβέρνησης θα προωθήσει όσα αντιλαϊκά συμφώνησε με τους ιμπεριαλιστικούς θεσμούς και άλλα τόσα που κρύβονται στα «ψιλά γράμματα» του τρίτου μνημονίου.
Η ΝΔ διεκδικεί προεκλογικά το παράσημο της πλέον σίγουρης δύναμης στην υπηρεσία του κεφαλαίου. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για αναξιοπιστία, που βάζει σε κίνδυνο την εφαρμογή του μνημονίου και στη βάση αυτή διεκδικεί να αποτελέσει τον κορμό της επόμενης κυβέρνησης.
Το Ποτάμι διαφημίζεται ως το «10 το καλό» σε οποιαδήποτε συγκυβέρνηση σχηματιστεί μετεκλογικά. Ψήφισε το μνημόνιο και στηρίζει αναφανδόν την εφαρμογή του, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό και να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη.
Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει επίσης διαθέσιμο να συνδράμει το έργο μιας μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης, που θα εφαρμόσει τις αντιλαϊκές προβλέψεις του μνημονίου.
Η φασιστική Χρυσή Αυγή τρέχει να το εφαρμόσει πριν καν ψηφιστούν οι αντίστοιχοι νόμοι. Στήνει δουλεμπορικά γραφεία για να βρίσκουν εφοπλιστές και εργολάβοι φτηνότερα εργατικά χέρια, επιτίθεται στο κίνημα πριν ακόμα γίνουν νόμος οι νέοι περιορισμοί στη συνδικαλιστική δράση, συμπαρατάσσεται με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις στο όραμα της καπιταλιστικής ανάκαμψης, με προτεραιότητα όμως στην πριμοδότηση των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων, συγκεκριμένων μάλιστα κλάδων.
Νέα αναχώματα με παλιά υλικά
Μέσα σ' όλους αυτούς υπάρχει και η «Λαϊκή Ενότητα», ο ΣΥΡΙΖΑ 2 του Λαφαζάνη και άλλων υπουργών της απελθούσας κυβέρνησης. Σαν να κατέβηκαν από τον ουρανό, σαν να μην μοιράζονται εφτά μήνες τώρα τη συλλογική ευθύνη μιας συγκυβέρνησης που ψήφισε μνημόνια, σαν να μην είχαν ρόλο και λόγο στην εξαπάτηση του λαού και στην καλλιέργεια κλίματος ανοχής και αναμονής απέναντι στην πολιτική της, εμφανίζονται τώρα σαν «λευκά περιστέρια» να ζητάνε την «αντιμνημονιακή» ψήφο του λαού.
Σερβίρουν ξαναζεσταμένες τις εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ το 2012 και το 2015 και μοιράζουν ακάλυπτες επιταγές στο λαό, υποσχόμενοι να υπηρετήσουν το συμφέρον του με σκληρή διαπραγμάτευση στην ΕΕ και, αν χρειαστεί, με έξοδο της χώρας από το ευρώ.
Επαναφέρουν το δίλημμα «μνημόνιο - αντιμνημόνιο» αυτοί που στήριξαν ενεργητικά ή με τη σιωπή τους τα πρόδρομα κείμενα του μνημονίου, όπως ήταν η συμφωνία στο Γιούρογκρουπ της 20ής Φλεβάρη, η κοινή δήλωση Τσίπρα - Γιούνκερ τον περασμένο Μάη.

Φτάνει πια!
Το ΚΚΕ απευθύνεται ιδιαίτερα σ' εσάς που παλιότερα ίσως ευκαιριακά επιλέξατε το ΚΚΕ, αλλά στη συνέχεια προτιμήσατε μια πιο άμεση, όπως σας φάνηκε, πολιτική λύση.
Σήμερα έχετε μεγαλύτερη πείρα και περισσότερους λόγους να στηρίξετε, να δυναμώσετε αποφασιστικά το ΚΚΕ
Δυνατό ΚΚΕ, γιατί ποτέ δεν κορόιδεψε το λαό για να ψαρέψει κάποιες ψήφους. Είπε την αλήθεια, έγκαιρα προειδοποίησε για την πορεία των εξελίξεων, προέβλεψε την κατάληξη μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Δυνατό ΚΚΕ, γιατί λέει το πραγματικό, γνήσιο κι ανυποχώρητο ΟΧΙ στα μνημόνια και τα αντιλαϊκά μέτρα και ταυτόχρονα προτείνει το δρόμο ανάπτυξης που συμφέρει και ανήκει αποκλειστικά στο λαό. Αντιπαλεύει τις πραγματικές αιτίες των μνημονίων που είναι η ίδια η στρατηγική της ΕΕ και του κεφαλαίου, για να ξεπεραστεί η καπιταλιστική οικονομική κρίση με νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, με ακόμη πιο φτηνή εργατική δύναμη. Το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, που με ευθύνη όλων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ - και αυτών που τώρα αποσχίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ - και της προέδρου της Βουλής δεν ήρθε ποτέ για συζήτηση και ψήφιση.
Δυνατό ΚΚΕ, γιατί και αύριο πιο αποφασιστικά θα είναι το στήριγμα του λαού στην αναμέτρηση με τη «χορωδία των εκβιαστών», που αποτελείται απ' όλα τα άλλα κόμματα και έχει μαέστρους την ΕΕ, την Κομισιόν, το ΔΝΤ, την άρχουσα τάξη της χώρας. Θα εκφράσει τη λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην όποια κυβέρνηση, με την όποια σύνθεση έχει.
Δυνατό ΚΚΕ, γιατί ο ρεαλισμός του ΚΚΕ καθορίζεται από το εργατικό - λαϊκό συμφέρον και από την αναγνώριση ότι ο λαός, όταν αναδειχτεί πρωταγωνιστής στην αντεπίθεση, τότε μπορεί να νικήσει. Η εργατική - λαϊκή εξουσία είναι η μόνη που μπορεί να θεμελιώσει την κεντρικά και επιστημονικά σχεδιασμένη κοινωνική παραγωγή και τις κοινωνικές υπηρεσίες - Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας - στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής και του εργατικού ελέγχου. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε λαϊκή ευημερία, να αποδεσμευτεί από την ΕΕ, να διαγράψει μονομερώς το δημόσιο χρέος προς όφελος του λαού, να οδηγήσει τη χώρα σε έξοδο από το ΝΑΤΟ και τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ελπίδα. Τα μνημόνια, η φτώχεια, η ανεργία, η εκμετάλλευση του λαού για να κερδίζουν οι λίγοι, δεν είναι μονόδρομος, ούτε μπορεί ν' αποτελούν το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
Η πρόταση του ΚΚΕ για τη ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ - ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ είναι η μοναδική ρεαλιστική κι ελπιδοφόρα πρόταση που μπορεί να βάλει οριστικό τέλος στα μνημόνια και τις θυσίες όπου υποβάλλεται ο λαός στο βωμό του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. Η πραγματοποίηση αυτού του δρόμου εξαρτάται από τη λαϊκή θέληση. Ο δρόμος της ρήξης με την ΕΕ και το ΔΝΤ, το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, περνά απαραίτητα από τη συσπείρωση με το ΚΚΕ.
Ναι, υπάρχει τρόπος και σχεδιασμός για να γίνει πράξη η πρότασή μας και να μπορέσει ο εργαζόμενος λαός να ζήσει καλύτερα, όπως πρέπει, όπως του αξίζει σήμερα, με βάση τις δυνατότητες που έχει η κοινωνία. Κι αυτός ο δρόμος περνά μέσα από τη συγκρότηση μιας ισχυρής, μεγάλης κοινωνικής λαϊκής συμμαχίας, που θα αγωνίζεται ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα και θα έχει σταθερή πυξίδα την πάλη ενάντια στα μονοπώλια και τον καπιταλισμό. Η συγκρότηση και ισχυροποίησή της μπορεί και σήμερα να βοηθήσει στο να αλλάζει ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης, να δυναμώνουν η οργάνωση, η μαχητικότητα, το αγωνιστικό πνεύμα της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων, κόντρα στο ραγιαδισμό και τη μοιρολατρία, στην υποταγή του λαού στους παλιούς και νέους διαχειριστές της βαρβαρότητας του καπιταλισμού.
Σ' αυτήν την πορεία χρειάζεται ένα πιο δυνατό ΚΚΕ ΠΑΝΤΟΥ, στη Βουλή και - πάνω απ' όλα - στους χώρους δουλειάς, στα μεγάλα εργοστάσια, στις λαϊκές γειτονιές, στην ύπαιθρο, στους χώρους νεολαίας.
ΤΩΡΑ ΨΗΦΙΣΕ ΚΚΕ!
ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ, ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ στα Γρεβενά στις 12/7/2024

 Πραγματοποιήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 στο πάρκο μανιταριών στα Γρεβενά η πολιτική εκδήλωση για τα 50 ...