Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δυτικής Μακεδονίας για τους εργαζόμενους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της Περιφέρειας

Η Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Μακεδονίας στέκεται με κάθε τρόπο δίπλα στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων των προγραμμάτων Κοινωφελούς, στηρίζοντας τη μοναδική λύση υπέρ των εργαζομένων, τη μοναδική λύση που δεν τους εμπαίζει, η οποία είναι να παραμείνουν στις θέσεις τους και μετά τις 9 Νοέμβρη οπότε λήγει το πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας, όμως, παράλληλα τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εξασφαλίζοντας μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, οι οποίοι, μάλιστα, θεωρούνται ως "ωφελούμενοι", με σκοπό την ένταση της εκμετάλλευσής τους, καλύπτουν κενά σε μόνιμο προσωπικό, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, τη στιγμή, μάλιστα, που οι υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι υποστελεχωμένες.
Είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη των ίδιων των εργαζομένων στα προγράμματα κόντρα στην αντίληψη, διαχρονικά, της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των περιφερειακών αρχών για την ανακύκλωση της ανεργίας και την απαξίωση υπηρεσιών και δομών με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίησή τους.
Να δυναμώσει η διεκδίκηση για:
 Να μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη δουλειά του.
 Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
 Ταμείο ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις όταν τελειώσει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και συνέχιση της καταβολής του επιδόματος για όλο το διάστημα της ανεργίας.
 Μισθό ανάλογο με τους αντίστοιχους κλάδους και τις ειδικότητες των μόνιμων εργαζομένων ανά ειδικότητα. Κανένας εργαζόμενος κάτω από τα 751 ευρώ το μήνα.
 Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα της εργασίας.
 Άμεση λήψη μέτρων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων ανάλογα με το χώρο, το επάγγελμα, τα καθήκοντα, με τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό.

Κοζάνη, 31/10/2019