Λαϊκό γλέντι της ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ

 Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το λαϊκό γλέντι της ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ με το συγκρότημα marasmioi. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Γραμματέας της ΤΕ Γρεβενών του ΚΚΕ σ. Παναγιώτα Ντάγκα.Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ Για την εμφάνιση πανώλης στη Θεσσαλία

  Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ Για την εμφάνιση πανώλης στη Θεσσαλία  Η επιβεβαίωση για πρώτη φορά στην Ελλά...