ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ


Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Άλλη μια χρονιά ξεκινά με πολλά όνειρα και απαιτήσεις. Και έτσι πρέπει να συμβαίνει, γιατί μιλάμε για το ζήτημα της μόρφωσης και του μέλλοντος των παιδιών μας.

Καμία αναμονή, καμία ανοχή σε όσα και όσους μαυρίζουν τη ζωή μας!

Από την πρώτη μέρα των μαθημάτων στον αγώνα για δημόσια δωρεάν παιδεία και μόρφωση για όλα τα παιδιά!