Δελτίο τύπου "Λαϊκής Συσπείρωσης Γρεβενών"Συζητήθηκε τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο  το Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Γρεβενών.
Στην τοποθέτηση της Λαϊκής  Συσπείρωσης Γρεβενών  επισημάνθηκε ότι το ερώτημα «χωροταξικός σχεδιασμός για ποιόν» βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο κέντρο κάθε συζήτησης για τα ζητήματα το χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, Είναι ζήτημα ξεκάθαρα πολιτικό. Στον καπιταλισμό που ζούμε ο χωροταξικός σχεδιασμό εντάσσεται και υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Είναι άρρηκτα δεμένος με την εμπορευματοποίηση της γης, με τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται από την ΕΕ.
Στο εκμεταλλευτικό σύστημα, που ζούμε, με δεδομένη την κυριαρχία των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, οι πολιτικές δυνάμεις που τους υπηρετούν επιδιώκουν αναθεώρηση και εξειδίκευση του Χωροταξικού Σχεδιασμού και για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και κατ’ επέκταση του Δήμου Γρεβενών με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν:
Από την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τα συνεχιζόμενα αντιλαϊκά μέτρα για τη μεταφορά των συνεπειών της στις πλάτες των λαών.
Από το προχώρημα των αναδιαρθρώσεων στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε για να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους και φυσικά την υψηλή κερδοφορία των κεφαλαίων τους.
Από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για περισσότερη και καλύτερη πρόσβαση στις πρώτες ύλες, την ενέργεια, το φτηνό εργατικό δυναμικό, τις αγορές, τα κέρδη και την πολιτική επιρροή.
Από την καθιέρωση όσων δομών περιφερειακής και τοπικής διοίκησης προβλέπει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σαν εργαλείων εξυπηρέτησης του πολιτικού σχεδιασμού και των επιδιώξεών τους. Σαν όργανα επιβολής της ταξικής, αντεργατικής - αντιλαϊκής τους πολιτικής.
Σε αυτή ακριβώς τη βάση, επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο, σχέδιο ανά περιφέρεια, που θα είναι προσαρμοσμένο και θα συμβαδίζει με τους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μονοπωλίων και της ολιγαρχίας του πλούτου.
Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι :
Η παράδοση των υδάτινων πόρων, του ορυκτού πλούτου, των ιαματικών πηγών, των δασών,  και όσων εκτάσεων γης προσφέρονται για γεωργική, κτηνοτροφική ή ειδική τουριστική  αξιοποίηση στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στην εισήγηση.
Η παραχώρηση του δικαιώματος κατασκευής χρήσιμων έργων στο μεγάλο κεφάλαιο που θα κερδίσει τεράστια ποσά από την αξιοποίησή τους, πολλά χρόνια, μέσω ειδικών συμβάσεων παραχώρησης, από την πώληση υπηρεσιών ή την είσπραξη των διοδίων (Εγνατία, Ε65).
Η ιεράρχηση σαν αναγκαίων και επιλέξιμων των όποιων έργων με βάση τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς των μονοπωλίων και  της ολιγαρχίας του πλούτου. Χαρακτηριστική είναι η άρνηση ανάληψης ευθυνών για αρδευτικά έργα και άλλα έργα υποδομής που θα αύξαναν τη γεωργική παραγωγή. Για έργα που θα διευκόλυναν την κτηνοτροφία. Η απουσία ουσιαστικών σχεδίων αντιπλημμυρικής – αντιπυρικής προστασίας. Δεν υπάρχει ούτε μια αναφορά στην εισήγηση για τον έλεγχο αντισεισμικότητας των δημόσιων κτιρίων για έργα αντισεισμικής θωράκισης σε ένα δήμο με σεισμική δραστηριότητα.
Η διευκόλυνση της διείσδυσης της επιχειρηματικής δράσης σε κάθε τομέα δημοτικής ή δημόσιας δραστηριότητας. Η υποστήριξη των κάθε μορφής ιδιωτικοποιήσεων στο όνομα της, τάχα, μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας του ιδιωτικού τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία  με συνέπεια και την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας.
Η αναγνώριση σαν κύριων φορέων υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Η αναγνώριση της δυνατότητας πραγματοποίησης μελετών κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από την ιδιωτική πρωτοβουλία, με παράλληλη υποβάθμιση του ρόλου της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων υπαλλήλων που οδηγούνται σε συρρίκνωση.
Η ενεργός στήριξη ελαστικών μορφών απασχόλησης και εργασίας χωρίς ασφαλιστικά και άλλα σημαντικά εργατικά δικαιώματα. Σχεδόν όλες οι προσλήψεις αφορούν πεντάμηνα, δίμηνα, μπλοκάκι, ονομάζονται εργολάβοι οι καθαρίστριες των σχολείων.
Ξεκάθαρα προκύπτει πως όλος ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ιεραρχεί πρώτα τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και φυσικά υπολογίζει πρώτα και κύρια τις δικές της επιλογές της.
Αντίθετα, στις δράσεις και τα έργα, που αναφέρει, ασχολείται προσχηματικά με τα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανέχειας, του υψηλού κόστους ζωής, του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων που πέφτει. Χωρίς να ασχολείται με τις πραγματικές τους αιτίες και την ουσιαστική  αντιμετώπισή τους.
Μιλάει βέβαια για ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας για ελάχιστους, τους πιο εξαθλιωμένους, αλλά το προορίζει μόνο να παρέχει στη λογική της φιλανθρωπίας ελάχιστα πράγματα, πολύ πίσω από τις υπάρχουσες ανάγκες.
Προσχηματικά, επίσης, απασχολείται και με την παραγωγική δραστηριότητα των μικρών αγροτών και κτηνοτρόφων. Στους αυτοαπασχολούμενους της πόλης και του χωριού που σταθερά, οδηγούμενοι σε τραγικά αδιέξοδα, φθίνουν. Μιλάει για μεταποίηση και ανάπτυξη όταν το νέο φορολογικό πλήττει του μικρούς και μεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους και από την άλλη η συγκέντρωση, μεταποίηση και διανομή των τροφίμων γίνεται από λίγους μονοπωλιακούς ομίλους. 
Σε αντιπαράθεση αυτής της λογικής τίθεται ολοκληρωμένα η δική μας διαφορετική άποψη που υποστηρίζει πως οποιοσδήποτε σχεδιασμός για να έχει φιλολαϊκό χαρακτήρα και προοπτική θα πρέπει:
Να συγκρούεται με τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο. Να αντιπαρατίθεται αποφασιστικά με τους σχεδιασμούς τους.
Να προβλέπει την αποδέσμευσή μας από τους οργανισμούς εξυπηρέτησης των μονοπωλιακών συμφερόντων, όπως η ΕΕ.
Να αναγνωρίζει την ανάγκη της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και να συμβιβάζεται με τον παραγωγικό συνεταιρισμό της αγροτιάς και όποιων αυτοαπασχολούμενων κρίνεται αναγκαίο για τη διαβίωση του λαού.
Να στηρίζεται στον κεντρικό σχεδιασμό που θα αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των αναγκών του λαού, ιεραρχημένα, σύμφωνα με όσα χρειάζονται και δικαιούνται οι εργαζόμενοι.
Να βάζει στην πρώτη γραμμή την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας, το δικαίωμα στη δουλειά, τις διατροφικές ανάγκες των εργαζομένων, τη λαϊκή στέγη, την Υγεία, την Πρόνοια και την Παιδεία. Τους νέους ανθρώπους.
Σε αυτή την λογική, παρακολουθούμε πολύ  προσεκτικά τις διαδικασίες που προωθούνται βιαστικά και χωρίς ουσιαστική συζήτηση, για να διευκολύνουν τον αποπροσανατολισμό και την εξαπάτηση του λαού. Για να δοθεί ευρύτερα η εντύπωση πως κάτι γίνεται. Πως κάτι θα γίνει.
Σε αυτή την κατεύθυνση ρίχνουν το βάρος τους ,όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν και η σημερινή με το μανδύα των κυβερνητικών παραγόντων και την ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής.
Απευθυνόμαστε στο λαό και αποκαλύπτουμε την ουσία των συζητήσεων για το Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας.
Ζητάμε από όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα να κατανοήσουν τη σημασία της αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές επιλογές και να αγωνιστούν μαζί μας για την ανατροπή τους.50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ στα Γρεβενά στις 12/7/2024

 Πραγματοποιήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 στο πάρκο μανιταριών στα Γρεβενά η πολιτική εκδήλωση για τα 50 ...